05 de març 2012

La contaminació

La contaminació es quan el medi ambient canvia a pitjor, algunes vegades es per culpa de l’home. Hi ha casos de contaminació que es podrien millorar, hi ha gent que ho intenta millorar fins i tot acabar amb les contaminacions. Si continuem així el món pot empitjorar, i potser passa alguna desgràcia, fins i tot hauríem d’abandonar el planeta. Ara veureu algun tipus de contaminació amb els que hauríem d’acabar.


Contaminació agrícola:
Es produeix amb l’excés d’adobs i la utilització d’herbicides i insectisides que poden arribar a ser molt tòxics; i a part totes aquestes substàncies són transportades pels rius fins al mar. Aquest tipus es podria millorar intentant reduir totes les coses tòxiques i brutícia que tirem als rius i després van cap al mar.


Contaminació a les ciutats:
Es produeixen quantitats enormes d’aigües residuals, també com més cotxes es facin anar més fum i contaminació hi haurà. Aquest és milloraria, no fent anar tant el transport, o pujar en transports públics que transporta molta gent només fent un viatge; i si ets a prop d’un lloc anar-hi caminant.
Centrals Nuclears:
Són un perill de contaminació radiactiva; produeix grans quantitats d’aigua a elevada temperatura, i també treu molt fum contaminant. La millora seria reduint el fum.


Abocaments de residus:
Acostuma a produir accidents que representenaportacions al mar de grans quantitats de petroli i d’altres productes. Les costes afectades són importants i irreversibles. Exemples d’aguns abocaments de residus: petroli, residus orgànics, productes tòxics, residus nuclears... La millora per aquesta contaminació seria no tirar productes contaminants als rius o als mars.


S’ha de reduir la contaminació!

0 comentarios: