27 de febrer 2012

Serem una societat més conscient?

S’estan realitzant cada dia més conferències i moltes xerrades sobre aquest tema perjudicial del tabac. La droga i moltes més coses molt dolentes per la salut els joves i adults. Cap als vint anys et consciencies de que és molt dolent i a la llarga ens pot afectar a tots si anem consumint aquests productes perjudicials i per molt que diguin els experts sobre el tema, hi ha algunes de les enquestes ens diuen que van pujant cada any, sobretot a noies entre tretze i fins i tot als divuit anys.


Cada vegada hi ha més casos en que ens trobem que hi ha gent molt afectada de les malalties que provoca el tabac i les drogues : Càncer de laringe, de pulmó i moltes més malalties que poden arribar a ser molt dolentes. Tot això ve a causa del tabac, les drogues i molts més productes que fabriquen el jovent o les compren a d’altres.


Si s’ anés reduint tot aquest consum o conscienciar-nos del perill que comporta a la societat tothom tindrien una qualitat de vida molt més millor.
És per això que els experts insisteixen en la importància de no fumar ni prendre drogues i així no haver de estar tota la vida des de jove fins quan et fas gran amb un sac ben gros ple de problemes de la salut .

0 comentarios: