08 de febrer 2007

La biblioteca d'Albesa

Cada dia vaig a la biblioteca del poble, situada al carrer Sitjar numero 19. Hi vaig a llegir llibres, consultar enciclopèdies i també a connectar-me a Internet amb l'ordinador. Moltes vegades hi vaig per fer els treballs que em manen a l'escola.
Hi ha sis ordinadors, un per a la bibliotecària i els altres per la gent que vol anar a Internet, de manera gratuïta, que pertanyen a la Xarxa de Telecentres de Catalunya. Cada mitja hora és un torn per usar els ordinadors. Fa poc van instal·lar un sai perquè hi va haver una pujada o baixada de tensió elèctrica. A més, hi ha fotocopiadora, revistes i un punt d'informació d'Europa Direct.
Va ser inaugurada l'any 1967, durant l'alcaldia del David Clua, amb el suport de l'Ajuntament i del Ministeri de Cultura. L'horari obert al públic de la biblioteca és de dilluns a divendres, de 17:30 h a 19:30 h, i els dissabtes de 10:30 h a 12:30 h.
La biblioteca d'Albesa té aproximadament uns set mil llibres. Segons el tema del llibre pot anar en una prestatgeria o altra. Actualment té uns 300 usuaris. Per utilitzar els seus serveis cal tenir el carnet.

0 comentarios: